Formuláře

Formuláře ZO NOS PČR:

 

  1. Přihláška do NOSP 
    Vzhledem ochraně osobních údajů (GDPR), jsme přišli o možnost získat fotografii nové člena ZO z databáze Krajského ředitelství. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné, aby každý nový člen, který žádá o přijetí do naší ZO v Ústí nad Labem, zaslal společně s vyplněnou a podepsanou žádostí o členství a souhlasem se strhávání 1% i dokladovou fotografii formátu 4,5 x 3,5 cm a to na adresu KŘP ÚK, Lidické náměstí 9, Ústí nad Labem, k rukám předsedy Petr Podrabský.
  2. Souhlas s odvodem příspěvků
  3. Ukončení členství
  4. Zánik členství
  5. Přihláška do pojištění
  6. Přihláška veterán PČR