T-Mobile

 

Vážené kolegyně a kolegové,

Níže upřesňujeme informace postupného převodu telefonních čísel z  Rámcové smlouvy na nový T-Mobile program. K převodu čísel ze staré rámcové smlouvy do nového T-Mobile programu bude docházet průběžně několik měsíců. 

 

Převod čísel se týká pouze telefonních čísel s hlasovým tarifem, případně hlasového tarifu spojeného s datovým tarifem. V případě, že člen má samostatný datový tarif, tento bude ponechán stále pod starou rámcovou smlouvou.

 

Postup převodu telefonních čísel.

1)      T-Mobile průběžně každý den informuje SMS zprávou 70-150 členů ve znění: 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, kteří využíváte mobilní telefonní služby společnosti T- Mobile na základě Rámcové smlouvy mezi NOS PČR a T-Mobile, nyní Vás čeká nutná změna systému. Po jejím zdárném dokončení si již budete moci spravovat svůj tarif sami a nic nebudete muset realizovat cestou operátorek NOS PČR Ilony Králové a Simony Hlavicové.

2)    T-Mobile následně telefonní čísla přepne do režimu TWIST s přednastavenou částkou 10,- Kč. Tento tarif je ale nastaven jako neomezený s daty 100 MB do doby, než dojde k převodu vašeho čísla pod nový T-Mobile program. (Pro plnou funkčnost tarifu je nutno telefon vypnout a zapnout.)

 

3)      Následně v daném dni převodu na tarif TWIST (neomezený) bude člen kontaktován operátorem, který mu nabídne možnost si vybrat nový tarif dle ceníku s možností uzavření smlouvy na 24. měsíců s výhodnější cenou (CENA HIT), nebo bez závazku na dobu neurčitou s vyšší cenou.

 

4)      Po odsouhlasení vybraného tarifu dle předloženého ceníku se do 1-3 pracovních dnů dostaví kurýr, doveze smlouvy k podpisu a po doručení zpět podepsané smlouvy operátor T-Mobile aktivuje daný tarif.

Upozorňujeme, že smlouvu na každé číslo bude opět uzavírat pouze člen odborového svazu a to za své příbuzné (manžela, manželku, děti, další členy rodiny), kterým v minulém období umožnil výhody využívat. Všem stávajícím členům bude umožněno uzavřít všechny smlouvy.

Komunikace T-Mobile a uzavření všech návazných smluv bude probíhat pouze s členem odborového svazu, tzn. s Vámi a jen prostřednictvím operátora T-Mobile. V případě, že operátor kontaktuje místo člena NOS PČR rodinného příslušníka, je třeba předat kontakt na člena NOS PČR se kterým budou smlouvy dořešeny.

 

VELMI DŮLEŽITÁ INFORMACE:  

Systém je nastaven tak, aby se předešlo problémům, které však nelze vyloučit vzhledem k velkému objemu převáděných čísel. 

Pokud by nastala jakákoliv komplikace, např. se stalo, že bude problém s převedením na TWIST, systém někomu omylem naúčtuje poplatek, nebo budete potřebovat cokoliv dalšího, tak kontaktujte zákaznické centrum T-Mobile na tel. čísle 4603. V případě, že bude chtít operátor sdělit číslo smlouvy T-Mobile programu, je třeba sdělit číslo a heslo, které je dostupné na dotaz u předsedy ZO ÚL Mgr. Podrábského.

 

Pro přiblížení, jak vše bude probíhat, je zde praktický příklad:

Jako člen NOS PČR jste nyní v Rámcové smlouvě a máte 5 telefonních čísel pro sebe a své rodinné příslušníky. Obdržel jste náš e-mail. Následně kontaktujte své rodinné příslušníky, seznamte je se změnou a dohodněte se na tom, jaký budou mít tarif. Až na každé telefonní číslo přijde SMS zpráva, že končí smluvní vztah s T-Mobile, nikdo nebude překvapen. Následně, Vám bude volat operátor. K volání mějte pro kontrolu připravený seznam všech Vašich čísel s novými tarify. Operátorovi  vše  sdělte a dohodněte s ním adresu a termín předání smluv prostřednictvím kurýra. Maximálně do 5 dnů od podpisu smlouvy budete zařazeni do nové privátní sítě. V případě neočekávaných komplikací, a to jakýchkoliv, volejte 4603, kde sdělíte, že jste členem NOS PČR a popíšete svůj problém.

 

Nové tarify jsou k dispozici u předsedy ZO ÚL Mgr. Podrábského. – nejsou určeny ke zveřejňování, pouze pro potřeby členů NOS PČR a jejich rodinných příslušníků, kteří jsou vedeni pod Rámcovou smlouvou s T-Mobile.