Nůžkový stan

 Ve výjimečných případech (svatba,  …..) a schválení výboru ZO, lze zapůjčit nůžkový stan o rozměrech 4 x 8 m s 4 ks skládacích stolů a 16 ks skládacích židlí. Zájemci z řad odborářů mají možnost si zapůjčit stan a příslušenství, po předchozím objednání u p. Parýzka a následným schválení výborem ZO, tel. 974 421 659 a následně si jej vyzvednout (odevzdat) na KŘP-U, areál Lidické náměstí 9, Ústí nad Labem.