DAS pojištovna

D.A.S. – Právní ochrana pro každého člena !

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky uzavřel s účinností od 1. 5. 2015 pro své členy právní ochranu v oblasti služebního poměru a trestního práva a s účinností od 1. 1. 2017 ji rozšířil o službu „Právní poradenství pro soukromé osoby“, které se vztahuje na členy NOS PČR i na jejich rodinné příslušníky.

JAK HLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?

Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat využít sjednanou právní ochranu na obě pojištění, obraťte se na D.A.S. některým z následujících způsobů:

 +420 739 003 055 nonstop linka právní pomoci
 pravni@das.cz
 https://www.das.cz/pojistna-udalost/
 D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, BB Centrum, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ OCHRANY

 Uveďte číslo pojistné smlouvy (4007636)
 Uveďte Vaše osobní identifikační/služební číslo
 Věcně popište podstatu Vašeho problému
 Přiložte veškeré dostupné doklady
 Co nejpřesněji formulujte váš požadavek na právní ochranu
 Zdůrazněte důležité lhůty či termíny
 Uveďte aktuální spojení na Vás