Česká pojišťovna – pojistka

Pojistka od České pojišťovny – stručná informace

Každý odborář je automaticky pojištěn následujícím pojistným produktem: 

A) Pojištění

1. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání:

 Limit plnění 300.000,-
 Spoluúčast 1.000,-
 Územní platnost Svět
 Včetně řízení motorového vozidla
 připojištění ztráty svěřených věcí s limitem 30.000,-

2. Rizikové životní pojištění pro NOS PČR

Riziko
Pojistný limit  – Smrt 50 000,- Kč
                      – Smrt následkem úrazu 300 000,- Kč
                      – Trvalé následky úrazu 400 000,- Kč
                      – Trvalá invalidita následkem úrazu 250 000,- Kč
                      – Pracovní neschopnost 250,- Kč/den
                      – PN následkem dopravní nehody  450,- Kč/den

U rizika pracovní neschopnost máme nastaveno plnění od 15. dne pro zaměstnance a od 29. dne pro příslušníky
Plnění probíhá zálohově na základě rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, dle rozhodnutí lékaře
Pojistné krytí 24h, platnost pro celý svět

 

B) Nahlášení pojistné události

 Elektronicky přes webové stránky ČP a.s.
 Telefonicky na čísle 241 114 114
 Osobně na jakékoliv pobočce nebo obchodním místě ČP a.s.

 

C) Speciální nabídka pro členy NOS PČR

 40% na pojištění majetku a odpovědnosti občanů,- (vztahuje se na všechny členy žijící ve společné domácnosti!)
 20% sleva na životní pojištění Můj život 2
 až 30% na pojištění motorových vozidel (nad rámec bonusů)
 Zvýhodněné cestovní pojištění
 (léčebné výlohy, pojištění zavazadel, právní ochrana, asistenční služby, …
 vztahuje se pro všechny členy a rodinné příslušníky!)