Bezúročné půjčky

Na členské schůzi Základní organizace NOSP v Ústí nad Labem byl předložen návrh o poskytování členům naší ZO bezúročné návratné sociální výpomoci z prostředků ZO NOSP Ústí nad Labem. Tento návrh byl schválen a proto vás informuji, že od 1.1.2016 můžete o tyto půjčky žádat a to za těchto pravidel:

  1. ZO na sociální výpomoc vyčlení ze svých prostředků částku 500.000,-Kč, v případě vyčerpání této částky bude poskytování sociální výpomoci dočasně pozastaveno.
  2. Sociální výpomoc bude poskytnuta pouze členovi, který byl déle jak 22 měsíců členem ZO. Tento termín se vztahuje ke dni podepsání smlouvy.
  3. Sociální výpomoc je poskytována pouze do výše 20.000,-Kč.
  4. Splácení sociální výpomoci bude prováděno pouze formou srážek ze služebního příjmu (platu).
  5. Nedílnou součástí smlouvy je podepsaný Dodatek ke smlouvě, týkající se souhlasu se strháváním částky 1.000,-Kč ze služebního příjmu (platu).
  6. Poskytnutí sociální výpomoci schvaluje výbor ZO.